wypadek


wypadek
1. Na wszelki wypadek «przewidując wszelkie możliwe okoliczności, zabezpieczając się przed czymś niespodziewanym»: Współczesne loterie pilnują, by wszystko grało. Na wszelki wypadek przygotowana jest rezerwowa maszyna losująca piłeczki z liczbami. Polityka 39/2000.
2. Na wypadek, w wypadku czegoś «jeśli się coś zdarzy, w razie czego»: (...) zawsze wozi ze sobą szczoteczkę do zębów, na wypadek gdyby trafił do więzienia. Rzecz 24/08/2000. Sobieski odwiedził groby swoich poprzedników w katedrze, wyznaczając sobie miejsce wiecznego spoczynku na wypadek śmierci pod Wiedniem. M. Rożek, Symbolika.
3. Nie było wypadku «nigdy się nie zdarzyło»: O swój, a raczej o ojcowski grosz dbał, co się zowie, ale nie było wypadku, żeby odmówił Lulkowi „pożyczki”, która mogła być – co to ukrywać? – zasiłkiem. S. Żeromski, Przedwiośnie.
4. Od wypadku do wypadku «nie zawsze, nieregularnie; od czasu do czasu»: W tym trudnym dla Niemiec okresie Karol IV nie miał jasno wytkniętej linii postępowania i stosował chwiejną politykę, podejmując decyzje od wypadku do wypadku. T. Manteuffel, Średniowiecze.
5. żart. Wypadek przy pracy
a) «o niespodziewanym drobnym niepowodzeniu»: Trzeba mieć tylko nadzieję, że postawa piłkarzy Amiki w sobotnim meczu z Górnikiem to tylko wypadek przy pracy. Bo jeśli tak będzie w czwartek, możemy być świadkami kompromitacji. GłW 28/09/1998.
b) «o niezaplanowanej ciąży»
Uprzedzać wypadki zob. uprzedzić 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wypadek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. wypadekdku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} to, co się wydarzyło; zdarzenie, wydarzenie, fakt : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niepokojące wypadki złego traktowania więźniów. Wypadki… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wypadek — m III, D. wypadekdku, Ms. wypadekdkiem; lm M. wypadekdki 1. «to, co się zdarzyło, zaszło, wydarzenie, zdarzenie, fakt» Doniosłe, historyczne wypadki. Nieprzewidziany, odosobniony, sensacyjny wypadek. Wypadki samowoli. Bieg, przebieg, rozwój, tok… …   Słownik języka polskiego

  • wypadek przy pracy — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} często żartobliwie: nieprzewidziane drobne niepowodzenie, potknięcie, uboczny efekt, skutek jakiejś czynności; także: wpadka : {{/stl 7}}{{stl 10}}– Planowaliście to dziecko? – Nie, wypadek przy pracy …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wypadek losowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} nieszczęście, któremu nie można było zapobiec, zależne od siły wyższej {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Aviat Eagle II — Eagle II Role Aerobatic aircraft Manufacturer Christen, Aviat, homebuilt …   Wikipedia

  • wszelki — Bić, pobić wszelkie rekordy zob. rekord. Coś przechodzi wszelkie granice zob. granica 2. Coś przechodzi wszelkie oczekiwania zob. przejść 3. Coś przechodzi wszelkie pojęcie, wyobrażenie zob. przejść 1. Coś przekroczyło wszelkie granice zob.… …   Słownik frazeologiczny

  • żart — 1. Nie na żarty «na serio, poważnie, naprawdę»: Ewa wkroczyła do domu w stroju szmaciano hipisowskim i oświadczyła, że rzuca wszystko i idzie w świat. (...) Przestraszyłam się nie na żarty. WO 03/02/2001. Tu Wydrychiewicz prosto z krzesła upadł… …   Słownik frazeologiczny

  • brzemienny — brzemiennynni książk. «obciążony, naładowany czym; ciężki» Wozy brzemienne zbożem. ∆ Kobieta brzemienna «kobieta ciężarna (w ciąży)» ◊ Atmosfera, chwila, epoka itp. brzemienna w co (np. w wypadki, wydarzenia), rzad. czym (np. klęskami) «atmosfera …   Słownik języka polskiego

  • nieszczęśliwy — nieszczęśliwywi, nieszczęśliwywszy 1. «taki, którego spotkało nieszczęście, wzbudzający współczucie, litość (z powodu cierpień fizycznych lub moralnych), biedny; świadczący o czyichś cierpieniach, niepowodzeniach» Nieszczęśliwa sierota.… …   Słownik języka polskiego

  • rok — m III, D. u, N. rokkiem; lm → lato 1. «jednostka rachuby czasu równa okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca (ponad 365 dni), liczona według naszego kalendarza od 1 stycznia» Rok bieżący, miniony, zeszły, przyszły. Raz do roku. Raz na rok. Przed… …   Słownik języka polskiego